Matějkovi /2019/

Místo stavby leží v západní části obce Lázně Toušeň, obce nedaleko Čelákovic. Jde o zděný dům, který reaguje svým výškovým uspořádáním na stávající teréní zářez. V přízemí je situována garáž, provozovna a technologické a skladovací prostory. Dále je zde obsažena koupelna. Hlavní vstup je pak situován ze středu objektu o podlaží výš. Dispozice tohoto patra je dělena do dvou základních částí a to části soukromé umístěné na jižní straně, obsahující dva pokoje, ložnici a pracovnu a části společné na severní straně obsahující kuchyni, jídelnu a obytný prostor. Předěl tvoří hygienické, komunikační a skladovací prostory.